Wij zijn Dankers & Klokman

We werken aan het vergroten van de kwaliteit van de zorg.  Onze kennis en ervaring met multiproblem gezinnen geeft inzicht in het gehele sociale domein. Door integraal te werken over het hele sociale domein bereiken we resultaat in de uitvoering.  Zowel voor de kwaliteit van leven voor gezinnen, als voor de beheersing van maatschappelijke kosten. Optimaliseren van de toegang tot zorg, opzetten van diverse wijkteams, aanpak multiproblem gezinnen behoren tot onze activiteiten. We werken voor gemeentelijke overheden en zorgaanbieders.    

 Meer informatie kunt u lezen op de pagina Project informatie


  

 

Van transitie naar transformatieSandra Klokman werkt sinds 2009 aan de transformatie van het sociale domein.
Sinds 2018 heeft dat o.a. geresulteerd in een intensieve samenwerking met het  IPW

Sandra Klokman is daar
fellow 

Visie op uitvoering

In september 2009 zijn we gestart met de wraparound care manier van werken. In eerste instantie voor multiproblem gezinnen. Op basis van onafhankelijke monitoring: succesvol.
De wraparound care is een wijze van integraal samenwerken die we gebruiken voor het hele sociale domein.
Zie Project informatie    

De monitoring (Maatschappelijke kosten/baten analyse) leert ook dat sneller signaleren van problematiek het effect van interventies vergroot. Daarom zijn we ook actief in (wijk)teams en het optimaliseren van de toegang tot de zorg. Ook bij de vroege signalering werkt de wijze van werken met de Wraparound care goed. Het goede samenspel tussen vindplaatsen zoals scholen, kinderdagverblijven, consultatiebureaus, gezondheidscentra, politie in de wijk, sportverenigingen, huisartsen e.d. helpt bij het oppakken van signalen. 
   Lees meer >

Wij werken voor

 Wij werkten of werken voor:   

  • Zorgaanbieders:  Spirit; Vivenz; Lindenhout.
  • Gemeenten: Amersfoort: Almelo;  Den Haag;  Helmond: Tilburg; Hengelo. Hilversum,  Doesburg, Gewest Gooi- en Vechtstreek, Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Eindhoven; Breda; Stichtse Vecht; Rhenen; Den Bosch; Vijfheerenlanden (Leerdam)
  • Woningbouwvereniging: Portaal 
  • Scholen: Stichting Elan Hilversum;  basis- en voortgezet onderwijs in Delft.