Diensten

Wij hebben een  dienstenaanbod op basis van onze kennis en ervaring aan op het gebied van het sociale domein, veranderingsprocessen en innovatie. Wij gaan graag met u in gesprek over het vraagstuk in uw organisatie!
  


Diensten

• Het tot standbrengen van integraal samenwerken binnen het sociale domein.
 
• De aanpak van multiproblem gezinnen

Projectleiding sociale teams

• Advisering op gemeentelijk niveau, bestuur; beleid; uitvoering.

 Coaching professionals en leidinggevenden


Wij gaan ervan uit  dat in het sociale domein  de volgende elementen cruciaal zijn: verbinden; integraal werken; passie; lef; resultaat gericht; no nonsens en met compassie werken voor een kwetsbare doelgroep en daarin ook een grens kunnen stellen; kwaliteitsbewust.