Onze eigen projecten  worden door onafhankelijke derden onderzocht op effectiviteit. Zelf verzamelen wij ook informatie over de voortgang  en de duurzaamheid van onze projecten. Hier vindt u diverse rapportages en beschrijvingen.

Vanaf januari 2014 dragen we bij aan de ontwikkeling aan de toegang en regie van de zorg, hele sociale domein, in de gemeente Hilversum. De project heet de proeftuin. Hierbij de rapportage


In het eerst jaar van de proeftuin gezinsmanagement in Tilburg is er een procesbeschrijving gemaakt. Hierbij zijn ook voorbeelden opgenomen van eigenkracht/zelfredzaamheid van de gezinnen.  


De ervaring  van gezinnen die te maken hebben met een intregrale gezinsaanpak zoals Wraparound care of gezinsmanagement is belangrijk. Het bureau DSP heeft de ervaring verzameld. Daarom 3 gezinnen vanuit  Tilburg aan het  woord


De proeftuin gezinsmanagement in Tilburg is verlengd tot 1 januari 2015. De maatschappelijke kosten baten analyse geeft een positief beeld. De analyse is gemaakt door het bureau LPBL.  Hierbij de rapportage 

Voor de gemeente Almelo hebben we in 2011/2012 de succesfactoren onderzocht van gezinscoaches.


In 2011 heeft het Menskracht team in Amersfoort de Andrée van Es prijs gewonnen. Een innovatieprijs in de zorg, ingesteld door de GGZ. Hierbij de evaluatie

Het  Wraparound care GRIP-team in Hengelo is door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) genoemd als inspirerend voorbeeld voor de transitie van de jeugdzorg. Sandra Klokman heeft dit team begeleid.   
Het team is voortgezet.

 Beschrijving GRIP-team 


Eén van de eerste onderzoeken naar de effecten van de  Wraparound care  door Albert-Jan Kruiter.

De Hoge School Utrecht heeft 2 jaar lang de Wraparound care gevolgd in Amersfoort en Utrecht. Hierbij het verslag 


Vertrouwen is esstentieel in de relatie tussen gezin en hulpverlener. Hier een verslag waarin we de wijze waarop je vertrouwen krijgt concreet  proberen te maken.

Gerard Aanstoot geeft ruim 3 jaar leiding aan het Menskracht team in Amersfoort. Tijdens dit interview verteld Gerard over de duurzaamheid van de aanpak.

Eigen kracht en zelfredzaamheid zijn belangrijk ook voor Multiprobleem gezinnen. De gordijnen gaan weer open   geeft een realistisch beeld van die eigen kracht. 

Veiligheid is een belangrijke prioriteit in het werken met kwetsbare groepen. Het Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ)  heeft een analyse gemaakt van een aantal casussen met een onnatuurlijke dood en/of ernstige mishandeling. De wijze waarop de analyse is opgesteld geeft een uitstekende houvast om ook naar teams en samenwerking te kijken. En eventueel de nodige acties te ondernemen.  Juist omdat we dit zo'n goede rapportage vinden staat de rapportage op de site.

Analyse STJ