Huidige projecten

- Doorontwikkeling/projectleiding sociaal team.
- Coördinatie zorg multi-probleem gezinnen.
- Innovatie optimaliseren  zorgaanbieder.
- Docent/coach school  publieke waarden.
- Mobiliseren statushouders richting arbeidsmarkt. Om hier effect te bereiken is
  integraal werken over het sociale domein belangrijk.
 
 

 

 
  

 < Terug naar welkom