Visie op uitvoering

De juiste beoordeling gevolgd door de geleiding van de signalen is essentieel. Ten eerste om die hulp te bieden die juist is en ten tweede om de kosten te beheersen. Bij het bieden van de juiste hulp is de mate van zelfredzaamheid van het gezin belangrijk.
Daarbij komen vragen aan de orde zoals:

• Wat is de vraag van het gezin? Bij welke domeinen?
• Wie de regie gaat voeren, het gezin, netwerk gezin, school, hulpverleners?
• Hoe wordt de hulpverlening effectief ingezet, inclusef de kosten?
• Wat is haalbaar in het gezin?
• Hoe doorbreken wij schotten ook in het gemeentelijke domein?
• Hoe is het mandaat geregeld?
• Hoe wordt eventuele nazorg georganiseerd?

We werken met multidisciplinaire teams om deze vragen te beantwoorden en met het gezin tot actie te komen.
Resultaten beoordelen wij als kwaliteit van de output (oucome). Binnen de teams wordt aandacht besteed aan integraal samenwerken en deskundigheidsbevordering. Het veiligheidsaspect heeft een belangrijke rol.
> Terug naar welkom